O nieruchomości

 1. Przedmiot - oznaczenie nieruchomości

  Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Gdyni przy ulicy Waszyngtona 1, obręb Gdynia, województwo pomorskie, o łącznej powierzchni ok. 6,2 ha. Teren znajduje się w granicach portu morskiego w Gdyni. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast jej użytkownikiem wieczystym spółki celowe Nauta Waterfront Północ sp. z o.o. oraz Nauta Waterfront Południe sp. z o.o.

 2. Położenie nieruchomości

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego Centrum Gdyni. Od strony północnej teren graniczy z Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp. z o.o. oraz Bałtycką Bazą Masową, podmiotami wykonującymi usługi portowe. Od strony wschodniej, gdzie znajdują się nabrzeża Stoczni, graniczy z Zatoką Gdańską. Od strony zachodniej sąsiaduje z terenami mieszkaniowo-usługowymi Śródmieścia Gdyni. Od strony południowej położona jest w bliskim sąsiedztwie budynków stanowiących swoiste wizytówki prestiżowo-rekreacyjnej części Gdyni, do których należą Skwer Kościuszki, budynki biurowo - apartamentowe Sea Towers, czy Centrum Handlowe Gemini. Dużym atutem nieruchomości  jest jej lokalizacja:

  • Odległość do obwodnicy Trójmiejskiej -  5 km
  • Odległość do Trasy Średnicowej (główna arteria łącząca Trójmiasto) – 1 km
  • Odległość do Centrum Gdyni – 2 km
  • Odległość do portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie – 25 km
  • Odległość do Dworca Kolejowego – 1 km
  • Komunikacja miejska – autobusami nr 24, 25, 28, 209  do Placu Kaszubskiego.

  Dojazd do nieruchomości możliwy jest od strony ulicy Waszyngtona i ulicy Węglowej. W planach Miasta zakładane jest powiększenie i poszerzenie ulicy Węglowej oraz rozbudowa ulicy Waszyngtona. Na terenie nieruchomości komunikacja odbywa się dwukierunkowo po drogach wewnętrznych, w większości utwardzonych.
   

 3. Aktualny sposób wykorzystania terenu

  Obecnie, na terenie Stoczni Remontowej Nauta S.A. prowadzona jest typowa działalność związana z przemysłem morskim i okrętowym, zarówno przez Stocznię Remontową Nauta S.A., jak i Spółki z nią powiązane oraz podmioty wykonujące  prace dla potrzeb stoczniowych. 

 4. Istniejąca zabudowa.

  Aktualnie na przedmiotowym terenie znajduje się kilkadziesiąt obiektów o przeznaczeniu magazynowym, warsztatowym, produkcyjnym i biurowym. Budynki i budowle wykorzystywane są dla potrzeb Stoczni Remontowej Nauta S.A., jej spółek zależnych jak również innych podmiotów związanych z przemysłem stoczniowym. Na terenie nieruchomości znajdują się w dobrym stanie technicznym, utwardzone nabrzeża i pirsy o łącznej długości ok. 1.301 m, w opracowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone pod tereny turystyki morskiej.